POLIS 33.3X100

POLIS BONE 33.3X100
POLIS NOCE 33.3X100
DECOR OLIMPO BONE 33.3X100
CITY NOCE 44.7X44.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃ SỐ: POLIS – CITY

SIZE: 33.3X100

XUẤT XỨ:TÂY BAN NHA

CHẤT LIỆU: GẠCH NUNG TRÁNG MEN

BỀ MẶT: SẦN MỜ

 

Author: ha ngo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *